PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ

prawo-karne-pruszcz

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ

Adwokat Monika Hałoń-Rozenberg działa w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych i wykroczeniowych.

Doświadczenie zawodowe w tym zakresie zdobywała między innymi pracując w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (IV Wydział Karny) w charakterze asystenta sędziego.

W sprawach karnych i wykroczeń pomożemy Państwu w szczególności poprzez:

  • udzielenie kompleksowej porady prawnej w zakresie ryzyka związanego z postępowaniem karnym, udzielimy porady w zakresie zagrożenia karnego, skutków popełnienia czynu;
  • wyjaśnimy schematy działania organów ścigania i sądów karnych;
  • obronę oskarżonych w sprawach karnych;
  • reprezentację oskarżycieli posiłkowych (pokrzywdzonych w sądzie);
  • złożenie w imieniu Klienta zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • udzielimy pomocy na etapie postępowania wykonawczego – odroczenia wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie.